Artykuły

dr n. med. Hanna Mierzewska

Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Choroby mitochondrialne – diagnostyka i postępowanie

https://www.researchgate.net/publication/337906408_Choroby_mitochondrialne_-diagnostyka_i_postepowanie

Katarzyna Tońska, Joanna Rusecka, Ewa Bartnik

Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

Choroby mitochondrialne, postęp w badaniu i leczeniu

https://www.academia.edu/47571279/Choroby_mitochondrialne_post%C4%99p_w_badaniu_i_leczeniu

MitoFIRST Handbook An Introductory Guide – UMDF

https://www.umdf.org/wp-content/uploads/2016/10/mito_first.pdf

Standardy opieki nad pacjentem w przypadku pierwotnej choroby mitochondrialnej: stanowisko Towarzystwo Medycyny Mitochondrialnej

https://www.umdf.org/wp-content/uploads/2016/01/Patient-Care-Standards-for-Primary-Mitochondrial-Disease-GIM-2017.pdf