Darowizna

Dziękujemy za każdą darowiznę.

Bez Twojego wsparcia pomaganie chorym dzieciom na zespół Leigha i im rodzinnom  będzie mało skuteczne. Każda regularnie wpłacana kwota, daje możliwość niesienia pomocy. Wystarczy złożyć w swoim banku stałe zlecenie przelewu określonej kwoty na rachunek Stowarzyszenia.

 Darowizny osób fizycznych:

Osoby fizyczne (PIT) mogą odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Art. 26 ust 1 pkt. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza, iż łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt. 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

Darowizny osób prawnych:

Osoby prawne (CIT)  mogą odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze to powinna być ona udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny wraz z wymienioną wartością darowizny.


Rachunek bankowy PKO S.A. : 89 1240 1444 1111 0010 5136 7711

Dziękujemy za pomoc w niezwykle trudnej walce o życie.

Stowarzyszenie Dzieci z Miopatią Mitochondrialną pod postacią zespołu Leigha Mali Bohaterowie